Våra tjänster

Stationär bevakning

 • Låsning/upplåsning samt till- eller frånkoppling av larm för verksamhetens lokaler
 • Lokal larmövervakning och larmutryckning vid exempelvis inbrottslarm
 • Kontroll av in- och utpassering
 • Receptionstjänster
 • Bemanning av grindar och portar
 • Kameraövervakning
 • Rondering i dina lokaler och i området

Centrum bevakning

 • Upplåsning och stängning av centret
 • Förebygga rån och hot
 • Förhindra gänggrupperingar, ansamling av drogpåverkade personer etc.
 • Förhindra stölder, skadegörelse, klotter och skada
 • Rycka ut på larm från butiker eller andra verksamheter i centret
 • Kontrollera nödutgångar och brandskyddsutrustning etc.

 


Ordningsvakter

Miljöer där många människor rör sig medför särskilda krav. MMPGs ordningsvakter är utbildade för att på ett smidigt sätt och utan onödiga konflikter hantera de problem som kan uppstå med hög service känsla.


Larmutryckning

När ett larm utlöst är det viktigt att snabbt komma till platsen och konstatera orsak till larmet och begränsa ev skada. Vår personal hanterar ett stort antal olika larmanläggningar och har stor kompetens och erfarenhet av de olika fabrikat och teknik som finns såväl ny som gammal. Det viktigaste är att innan man startar ett uppdrag så gör vi tillsammans med kunden ett objektspecifikt instruktion där allt styrs, dvs allt ifrån adress, koder, vilka typer av åtgärder vi skall vidta vid olika larm mm.


Event

Tillställningar som invigningar, artisteri, sportevenemang m.m. Event som kräver mer omfattande logistik, har vi stor erfarenhet av. Allt från upprättande av avspärrningar, kösystem, parkering, till det totala arbetet kring säkerheten samordnar vi.


Övriga tjänster

Provköp och testköp är två förebyggande tjänster för att både minska internt svinn och säkerställa att din personal har den kunskap och det bemötande som du förväntar dig.


Vi är flexibla och nyskapande när det gäller säkerhetslösningar. Med kompetenta medarbetare skapar vi effektivitet genom erfarenhet, ansvar och servicetänkande


Kontakta oss här!